Khu vực của bạn

 • HÀ NỘI
  • HÀ NỘI
  • HỒ CHÍ MINH
  • Miền Bắc
  • Miền Nam
  • Miền Trung - Tây Nguyên
khuyến mãi tết

Sản phẩm khuyến mãi

Ghế massage Kingsport G50
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

79.000.000đ-33%

52.900.000đ
Ghế massage Kingsport G50

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G60
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

68.000.000đ-30%

47.900.000đ
Ghế massage Kingsport G60

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G60 - Green
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

68.000.000đ-30%

47.900.000đ
Ghế massage Kingsport G60 - Green

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G70
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

53.900.000đ-42%

31.500.000đ
Ghế massage Kingsport G70

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G72
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

41.000.000đ-25%

30.700.000đ
Ghế massage Kingsport G72

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G74
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

19.900.000đ-40%

11.900.000đ
Ghế massage Kingsport G74
Ghế massage Kingsport G75
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

22.900.000đ-17%

18.900.000đ
Ghế massage Kingsport G75

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G76
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

36.500.000đ-30%

25.500.000đ
Ghế massage Kingsport G76

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G77
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

19.900.000đ-30%

13.900.000đ
Ghế massage Kingsport G77

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G78
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

18.900.000đ-32%

12.900.000đ
Ghế massage Kingsport G78

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G79
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

35.500.000đ-39%

21.500.000đ
Ghế massage Kingsport G79

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G80
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

38.000.000đ-38%

23.500.000đ
Ghế massage Kingsport G80

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G99
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

150.000.000đ-36%

95.900.000đ
Ghế massage Kingsport G99

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

GHẾ MASSAGE KINGSPORT LUXURY B5
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

235.000.000đ-24%

179.000.000đ
GHẾ MASSAGE KINGSPORT LUXURY B5

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế Massage Kingsport Luxury G4 New
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

121.000.000đ-26%

89.900.000đ
Ghế Massage Kingsport Luxury G4 New

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport Luxury G60 New
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

75.000.000đ-35%

49.000.000đ
Ghế massage Kingsport Luxury G60 New

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Sản phẩm bán chạy

Máy chạy bộ Kingsport Kungfu đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

10.900.000đ-19%

8.800.000đ
Máy chạy bộ Kingsport Kungfu đa năng

Tặng Bóng/thảm Yoga

Ghế massage Kingsport G31
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G42
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Xe Đạp Tình Yêu Kingsport ĐV-007
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Máy chạy bộ Kingsport Kungfu đơn năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Máy chạy bộ Kingsport BK-8000 đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

10.800.000đ-8%

9.900.000đ
Máy chạy bộ Kingsport BK-8000 đa năng

Tặng Bóng/thảm Yoga

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

13.500.000đ-15%

11.500.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy chạy bộ Kingsport BK-2037 đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Xe đạp tập Kingsport X-bike
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G37
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Máy chạy bộ Kingsport BK-2038 đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

11.500.000đ-16%

9.690.000đ
Máy chạy bộ Kingsport BK-2038 đa năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy chạy bộ Kingsport BK-2026 đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Xe đạp tập Kingsport BK-2000 New
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế Massage Kingsport G23
 • SP yêu thích

 • Xem Chi tiết

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

16.500.000đ-10%

14.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Ghế Massage Kingsport G22
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

24.500.000đ-27%

17.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-2034 Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

10.800.000đ-8%

9.900.000đ
Máy chạy bộ Kingsport BK-8000 đa năng

Tặng Bóng/thảm Yoga

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

16.500.000đ-10%

14.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

40.900.000đ-27%

29.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-2034 Đa Năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

24.500.000đ-27%

17.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-2034 Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy chạy bộ Kingsport BK-2038 đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

11.500.000đ-16%

9.690.000đ
Máy chạy bộ Kingsport BK-2038 đa năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

13.500.000đ-15%

11.500.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-8000 Pro Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy chạy bộ Kingsport BK-8000 đa năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

10.800.000đ-8%

9.900.000đ
Máy chạy bộ Kingsport BK-8000 đa năng

Tặng Bóng/thảm Yoga

Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

16.500.000đ-10%

14.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport BK-9000 Đa Năng

Máy Đo Huyết Áp G088

Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

40.900.000đ-27%

29.900.000đ
Máy Chạy Bộ Kingsport KS-2042

Máy Đo Huyết Áp G088

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

29.000.000đ
Ghế Massage Kingsport G17

Tặng MĐHA G088

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G50
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

79.000.000đ-33%

52.900.000đ
Ghế massage Kingsport G50

Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G60
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

68.000.000đ-30%

47.900.000đ
Ghế massage Kingsport G60

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G60 - Green
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

68.000.000đ-30%

47.900.000đ
Ghế massage Kingsport G60 - Green

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G70
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

53.900.000đ-42%

31.500.000đ
Ghế massage Kingsport G70

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G72
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

41.000.000đ-25%

30.700.000đ
Ghế massage Kingsport G72

 Tặng Máy Đo Huyết Áp G088+ Bao Trùm Ghế

Ghế massage Kingsport G74
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

19.900.000đ-40%

11.900.000đ
Ghế massage Kingsport G74
GHẾ MASSAGE KINGSPORT B2
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G25
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G36
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G37
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Ghế massage Kingsport G38
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

GHẾ MASSAGE KINGSPORT LUXURY B1
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

17.900.000đ
Giàn Tạ Đa Năng Kingsport BK-1999 Pro
Tặng 50 kg tạ
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

9.500.000đ
Ghế tạ đa năng Kingsport BK-799

Tặng 50kg tạ + thanh đòn

Mới nhất
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

8.900.000đ
Ghế tạ Kingsport BK-599

Tặng Thanh Đòn + 50kg Tạ

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

8.100.000đ-6%

7.600.000đ
XE ĐẠP TẬP ELLIPTICAL BIKE EB-8903
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Hết Hàng
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Mới Nhất
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Xe đạp tập Kingsport BK-5803
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

7.100.000đ-13%

6.200.000đ
Xe đạp tập Kingsport BK-5803
Xe đạp tập Kingsport BK-5804
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

5.990.000đ-18%

4.900.000đ
Xe đạp tập Kingsport BK-5804
Xe đạp tập Kingsport BK-5805
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

7.000.000đ-10%

6.300.000đ
Xe đạp tập Kingsport BK-5805
Xe đạp tập Kingsport BK-5806
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

4.900.000đ-33%

3.290.000đ
Xe đạp tập Kingsport BK-5806
XE ĐẠP TẬP ELLIPTICAL BIKE EB-8903
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

8.100.000đ-6%

7.600.000đ
XE ĐẠP TẬP ELLIPTICAL BIKE EB-8903
Mới Nhất
Xe đạp tập Kingsport KS-102
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

7.900.000đ-9%

7.150.000đ
Xe đạp tập Kingsport KS-102
XE ĐẠP TẬP ELLIPTICAL BIKE EB-8903
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

8.100.000đ-6%

7.600.000đ
XE ĐẠP TẬP ELLIPTICAL BIKE EB-8903
XE ĐẠP TẬP ELLIPTICAL BIKE KS-8902
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Mới Nhất
Xe đạp tập Kingsport BK-105
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Mới Nhất
Xe đạp tập Kingsport KS-102
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

7.900.000đ-9%

7.150.000đ
Xe đạp tập Kingsport KS-102
 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

 • SP yêu thích

 • Cho vào giỏ hàng

 • Xem Chi tiết

Quý khách vui lòng nhập số điện thoại để tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm KINGSPORT

Tin tức

ĐÓN HÈ RỰC RỠ ĐỪNG BỎ LỠ SIÊU SALE – KINGCARE GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 30%

Chào đón một mùa hè rực rỡ với một sức sống căn tràn, hãy cùng chào đón SIÊU SALE, từ ngày 1/7/2020 đến 31/8/2020 ..

Ghế massage Kingsport: Sự lựa chọn hàng đầu

Ghế massage Kingsport là sự lựa chọn hàng đầu cho việc chăm sóc sức khỏe của gia đình bạn. Với thiết kế hiện đại, c..

Chương trình bảo dưỡng định kỳ máy chạy bộ Kingsport miễn phí tại Miền Bắc lần thứ 1

Nhân dịp Noel và năm mới, nhằm tri ân cũng như gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch ..

CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM, CÙNG KINGSPORT NHÂN ĐÔI KHUYẾN MÃI!

Gia đình - nơi cho ta sự yêu thương không bao giờ tắt, hãy thắp sáng tình yêu ấy cùng Kingsport với “Ngày hội  gia đình ..

NHỮNG BỘ MÔN THỂ THAO GIÚP THON GỌN VÒNG 2 HIỆU QUẢ

Có một vóc dáng cân đối và một vòng bụng phẳng, thon gọn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên vùng bụng, đùi, m..

NHỮNG CÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRONG MÙA MƯA

Tổng cục khí tượng thủy văn dự báo trong năm 2020, mưa lớn tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm ở khu vực Trung và Na..

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN HIỆU QUẢ DÀNH CHO GYMER

Ngày nay, các bộ môn Gym đã trở nên rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và được nhiều người lựa chọn để phục vụ cho..

NÊN ĐI BỘ BAO NHIÊU ĐỂ CÓ MỘT SỨC KHỎE TỐT?

Thực tế lợi ích của việc đi bộ đối với sức khỏe thì ai cũng đã rõ, nhưng đi bộ bao nhiêu là đủ để đảm bảo cho sức khỏe t..

NHỮNG BÀI TẬP GIÚP THƯ GIÃN CƠ LƯNG CHO DÂN VĂN PHÒNG

Do nhu cầu công việc, các nhân viên văn phòng thường phải ngồi một chổ quá lâu trước màn hình vi tính và ít vận động, v..

3 mẫu xe đạp tập thích hợp cho các bạn nữ!

Hiện nay, xe đạp tập thể thao tại nhà đang được nhiều gia đình yêu thích và lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, c..

Top 3 dòng ghế Massage Hot nhất tại Kingcare mà bạn không thể làm ngơ

Sau một ngày lao động và làm việc mệt mỏi, điều chúng ta mong muốn có một khoảng thời gian thư giãn để xua tan hết nhữn..

GHẾ MASSAGE G35 - TÙY Ý ĐIỀU CHỈNH KỸ THUẬT MASSAGE BODY

Ghế massage Kingsport G35 thiết bị chăm sóc sức khỏe không thể thiếu của mọi nhà, là sản phẩm mới nhất trong phân khúc..

BẢO QUẢN GHẾ MASSAGE NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG CÁCH

Rất nhiều gia đình Việt đã lựa chọn ghế massage để chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình. Ghế massage giờ đây không chỉ ..

NHỮNG CÔNG DỤNG CHÍNH CỦA MÁY RUNG CHO VÓC DÁNG CỦA BẠN

Việc giảm cân và thon gọn cơ thể luôn là đích đến mà chúng ta hướng tới, ..

7 ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI CHỌN MUA MÁY CHẠY BỘ

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều thương hiệu cũng như dòng máy chạy khác nhau, mỗi máy đều có ưu nhược điểm riêng, ..

SHIATSU – PHƯƠNG PHÁP MASSAGE TUYỆT VỜI ĐẾN TỪ NHẬT BẢN

Shiatsu là phương pháp Massage đến từ Nhật Bản, và đã dần trở thành một phương pháp massage hỗ trợ trị bệnh bằng cách d..

Dòng thiết bị Gym KingSport KM - lựa chọn số 1 cho phòng tập cao cấp

Nếu bạn đang muốn kinh doanh phòng Gym cao cấp với mong muốn có sức chứa khủng với số lượng học viên đông thì dòng thiết..

3 lí dó bạn nên setup phòng GYM Mini tại nhà

Vẫn có nhiều người lựa chọn mô hình Gym tại nhà cho bản thân mặc dù ngày nay việc tìm kiếm một phòng Gym để tập luyện là..

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ GYM

  Bên cạnh các chiến lược kinh doanh, marketing, truyền thông quảng cáo thì đào tạo nhân sự cũng khá quan trọng trong v..

CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM Ở PHÒNG GYM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY

Theo nhiều thống kê cho thấy, đa số mọi người có hứng thú hơn đối với những phòng tập thể hình có đa dạng dịch vụ đi kèm..

KINGSPORT HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG KHI SETUP GYM

Khi Setup phòng Gym, bạn không tránh khỏi tình trạng quá tải khi có quá nhiều việc phải sắp xếp và giải quyết. Từ công v..

KingSport tư vấn lắp đặt phòng GYM từ A Đến Z

Làm sao để nguồn vốn ban đầu của bạn được đầu tư một cách chính xác và hợp lý nhất trong quá trình Setup gym luôn là một..

Công Vinh khiến fan náo loạn vì màn “hâm nóng tình cảm” với Thủy Tiên trong ngày 8/3

Mới đây, hình ảnh cựu cầu thủ Công Vinh đã khiến fan thực sự phấn khích khi đã đưa bà xã Thủy Tiên đi mua quà tặng đặc b..

Hé lộ địa chỉ quen thuộc sao Việt thường mua sắm ghế massage chăm sóc sức khỏe

Làm thế nào để Lý Hải, Minh Hà, Diễm My 9x, Thủy Tiên luôn có một sức khỏe tốt cho những lịch trình đi sự kiện,  đóng ph..

Sao Việt đồng loạt khoe quà bất ngờ ngày 20/10

365 ngày còn gì đặc biệt hơn ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Cùng mỹ nhân showbiz Việt khoe món quà ý nghĩa trong ngày này n..

Bảo vệ môi trường xanh sạch hãy xuống đường bằng xe đạp cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đang trong hồi báo động với lượng khí độc được thải ra từ những phương tiện giao..

Chào mừng các thí sinh Miss World đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại showroom Kingsport

Ngày 17/6 vừa qua, các thí các thí sinh Miss World đã có chuyến tham quan trụ sở chính của Tập đoàn thể thao Kingsport. ..

Showroom 63 tỉnh thành toàn quốc

NAM TỪ LIÊM-HN

95 Phố Nhổn, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm

Điện thoại: (024) 6296 1568

Xem Bản Đồ

HOÀNG MAI-HN

1169 - 1171 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 6862

Xem Bản Đồ

THANH XUÂN- HN

441 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân

Điện thoại: (024) 6655 6424

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐỐNG ĐA - HN

119 Phố Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa

Điện thoại: (024) 6656 6424

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

CẦU GIẤY - HN

96 Nguyễn Đình Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy

Điện thoại: 18006824

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THANH TRÌ - HN

Lô E9 - E10 Tỉnh Lộ 70, Q. Thanh Trì (Ngã 3 Yên Xá)

Điện thoại: 024 3225 2131 - 024 6292 1787

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

LONG BIÊN - HN

59 phố Việt Hưng, P. Việt Hưng, Q. Long Biên

Điện thoại: 024 3652 3464

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

HÀ ĐÔNG - HN

96 Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà Đông

Điện thoại: (024) 6296 9394

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NAM SÀI GÒN

Số 161A-163-165 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh

Điện thoại: (028) 6656 1230

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

QUẬN 7-HCM

98A-98B-98C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7

Điện thoại: 028.66 518 818

Xem Bản Đồ

QUẬN 10-HCM

721 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10

Điện thoại: (028) 6278 9274

Xem Bản Đồ

QUẬN 6 CN1 - HCM

352 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6

Điện thoại: (028) 6271 0298

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

QUẬN 6 CN2 - HCM

833 Hồng Bàng, Q. 6, Tp. HCM

Điện thoại: 028.66.523223

Xem Bản Đồ

TÂN PHÚ - HCM

589 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú

Điện thoại: (028) 6658 9910

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÌNH TÂN 1- HCM

206 Bình Trị Đông(Đất Mới), P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân

Điện thoại: (028) 6650 2909

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÌNH TÂN 2- HCM

696 Lê Trọng Tấn , P.Bình Hưng Hoà , Q. Bình Tân

Điện thoại: (028) 66 846 696

Xem Bản Đồ

GÒ VẤP -HCM

901-903 Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp

Điện thoại: (028)6286 6216

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

PHÚ NHUẬN - HCM

82 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận

Điện thoại: (028)6658 6131

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÌNH THẠNH - HCM

384 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: (028) 6258 2298

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THỦ ĐỨC -HCM

09 Đào Trinh Nhất , Phường Linh Tây , Quận Thủ Đức

Điện thoại: (028) 6680 0344

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

QUẬN 12 - HCM

504A Tô Ký, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12

Điện thoại: (028) 3589 5679

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

HẢI PHÒNG

510 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 2299 029

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

HẢI PHÒNG LUXURY

Lô G5, Đường Phạm Văn Đồng, KĐT Mê Linh, Dương Kinh , TP. Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 6567 986

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THÁI NGUYÊN 1

373A Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 6339 988

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THÁI NGUYÊN 2

44A Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 1800 68 62

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BẮC NINH 1

66 Ngô Gia Tự, P. Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

Điện thoại: (0222) 650 2323

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BẮC NINH 2

34 Lý Thái Tổ, Phường Xinh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.6271.789

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

HẠ LONG-QUẢNG NINH

733 Vũ Văn Hiếu, Tổ 08, Khu 06, P. Hà Tu, TP. Hạ Long

Điện thoại: (0203) 6293 636

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THANH HÓA

789A Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: (0237) 899 9996

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

PHÚ THỌ

1322 đường Hùng Vương, P. Tiên Cát, TP.Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 6567. 555

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NGHỆ AN 1

7 Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (0238) 6677 778

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NGHỆ AN 2

7 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02382.234.999

Xem Bản Đồ

HÀ NAM

16 Châu Cầu, P.Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý

Điện thoại: (0226) 654 3333

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

HÀ TĩNH

161 Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 02392200999

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

HẢI DƯƠNG

132 Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: (0220) 6524 566

Xem Bản Đồ

HƯNG YÊN

594 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 652 5456

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NAM ĐỊNH

559 Trường Chinh, TP Nam Định

Điện thoại: (0228)658 3939

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THÁI BÌNH

447B Trần Thái Tông, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình

Điện thoại: (0227) 6547 666

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

VĨNH PHÚC

29 Lê Hồng Phong, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên

Điện thoại: (0211) 2477 999

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NINH BÌNH

1100 Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, Tp. Ninh Bình

Điện thoại: 0229. 6502. 888

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BẮC TỪ LIÊM - HN

86-88 Phố Nhổn, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm

Điện thoại: 024 6685 2424

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BIÊN HÒA 1 - ĐỒNG NAI

410 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa

Điện thoại: 0251 3823 648

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BIÊN HÒA 2 LUXURY

182 ĐỒNG KHỞI, KHU PHỐ 4, TÂN HIỆP, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (0251) 2689 777

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BIÊN HÒA 3 - ĐỒNG NAI

613 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, TP.Biên Hòa

Điện thoại: 0251.6599.888

Xem Bản Đồ

TDM- BÌNH DƯƠNG 1

458 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một

Điện thoại: 0274 3825 952

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

TDM- BÌNH DƯƠNG 2

112 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một

Điện thoại: 0274 2200 361

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

THUẬN AN- BÌNH DƯƠNG

123/1/10A đường TL743B, KP Đồng An 3, P.Bình Hoà, Tx Thuận An

Điện thoại: (0274) 652 0274

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÌNH PHƯỚC 1

749 QL. 14 - P. TÂN BÌNH - TX. ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC

Điện thoại: (0271) 6500 775

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÌNH PHƯỚC 2

28 Phú Riềng Đỏ, khu phố Phú Thanh, p. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài

Điện thoại: 02716 299 899

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÀ RỊA VŨNG TÀU

67 Hùng Vương, Khu Phố 7, P. Phước Hưng, TP. BRVT

Điện thoại: (0254) 6530 647

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

VŨNG TÀU

39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.3, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 380 7191

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

PHAN THIẾT 1

262 Thủ Khoa Huân, P. Phú Thủy, TP.Phan Thiết

Điện thoại: (0252)6506 508

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

PHAN THIẾT 2

250 Tôn Đức Thắng, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0252 650 5959

Xem Bản Đồ

TÂY NINH

179 Hoàng Lê Kha, Khu Phố 4, P.3, TP. Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 6277 899

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

CẦN THƠ 1

261 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 626 5686

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

CẦN THƠ 2

270 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02922202121

Xem Bản Đồ

CẦN THƠ 3

279AA Nguyễn Văn Cừ, KDC Cái Sơn- Hàng Bàng, Q.Ninh Kiều

Điện thoại: (0292) 373 5093

Xem Bản Đồ

KIÊN GIANG

471A Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 629 0868

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

LONG AN

31 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành Phố Tân An, Long An

Điện thoại: (0272) 658 6939

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

TIỀN GIANG

313 Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho

Điện thoại: (0273) 6577 163

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BẾN TRE

36 Đại Lộ Đồng Khởi, P.Phú Tân, TP.Bến Tre

Điện thoại: (0275) 6598 986

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

VĨNH LONG

138C Đinh Tiên Hoàng, P.8, TP. Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 6536 365

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BẠC LIÊU

266 - 268 Trần Phú, phường 7, Bạc Liêu

Điện thoại: (0291) 6555 755

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

SÓC TRĂNG

29 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP.Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 6574 373

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

AN GIANG

224 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên

Điện thoại: (0296) 6299 236

Xem Bản Đồ

HẬU GIANG

35 - 37 đường 30/4, Khu vực 1, Phường 1, Thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0293 625 2122

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐỒNG THÁP

276-278 Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh

Điện thoại: (0277) 6506 050

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

CÀ MAU

90 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau

Điện thoại: (0290) 627 0050

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

TRÀ VINH

152, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 10, Phường 7, TP Trà Vinh

Điện thoại: 0294.222.0122

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐÀ NẴNG 1

515-517 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 6277 222

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐÀ NẴNG 2

942 Ngô Quyền, An Hải, Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 6271 120

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐÀ NẴNG 3

280 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu

Điện thoại: (0236) 655 8792

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NHA TRANG 1

546 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang

Điện thoại: (0258) 6253 538

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

NHA TRANG 2

Tầng trệt, Chung cư CT2, Ô HH2B Khu đô thị VCN - Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 6500 499

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

CAM RANH

2621 Hùng Vương, P.Ba Ngòi, TP. Cam Ranh

Điện thoại: (0258) 2210 068

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐẮK LẮK 1

35 Nguyễn Văn Cừ, P. Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Điện thoại: (0262) 3571 777

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

ĐẮK LẮK 2

71 Phan Chu Trinh Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3571 777

Xem Bản Đồ

GIA LAI 1

178 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 653 6373

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

GIA LAI 2

453B - 453C Hùng Vương, phường Hội Phú, Tp. Pleiku

Điện thoại: 02696.273.779

Xem Bản Đồ

ĐÀ LẠT

340 Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp.Đà Lạt

Điện thoại: 0263 6285 999

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BẢO LỘC

Lô 48 Dãy CH2A, Nguyễn Công Trứ, P1, Tp. Bảo Lộc

Điện thoại: (0263) 6272 925

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

QUẢNG BÌNH

179 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 6280 280

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

QUẢNG TRỊ

92B Quốc Lộ 9B, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị.

Điện thoại: (0233) 6289 666

Xem Bản Đồ

HUẾ

55 Hùng Vương, Phường Phú Hội, TP Huế

Điện thoại: (0234) 6272 777

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

QUẢNG NAM

782 Phan Châu Trinh, Phường An Sơn, TP. Tam Kỳ

Điện thoại: (0235) 6257 679

Xem Bản Đồ

QUẢNG NGÃI

210 Phan Bội Châu, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 6553 000

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

BÌNH ĐỊNH

152 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn

Điện thoại: (0256)6505 777

Xem Bản Đồ (Có chỗ đậu ô tô)

PHÚ YÊN

240 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại: 0257 6271 700

Xem Bản Đồ

PHAN RANG

386 Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường Tấn Tài, TP Phan Rang

Điện thoại: 0259 6280 380

Xem Bản Đồ

Đội ngũ KingSport luôn sẵn sàng phục vụ quý khách trên toàn quốc một cách nhiệt tình

18006862
18006862